आगलागीमा परी दुईजनाको मृत्यु, एक करोड बढीको क्षति

खबर खुराक
खबर खुराक २० पुष २०७९, बुधबार
2 Min Read
Aa
cfunfuLdf @ hgfsf] d[To' ldSnfh'ª, @) k'; M kfFry/sf] lkmlbd gu/kflnsf–* 3'dfpg]6f/df uP/flt Ps JolQmsf] 3/df cfunfuL x'Fbf @ hgfsf] hn]/ d[To' . cfunfuLdf k/]/ @ hgf 3fO{t] ePsf 5g . d[To' x'g]df @# jifL{o cf;fªl;+ª y]j] / @@ jifL{of ddtf u'?ª /x]sf 5g . crfgs ljB't ;6 eO{ cfunfuL x'Fbf 3/ k"0f{ ?kdf hn]/ gi6 ePsf] 5 . cfunfuLaf6 %) nfveGbf a9Lsf] Iflt ePsf] 5 . tl:a/ M lhtaxfb'/ e08f/L÷/f;;

काठमाडौं । पाँचथरमा आगलागीमा परी दुईजनाको मृत्यु भएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्थानमा आगलागी हुँदा एक करोड रुपैयाँबराबरको धनमाल क्षति भएको छ ।

गए राति फिदिम नगरपालिका–८, घमाउनेटारका ५५ वर्षीय मेखबहादुर गुरुङको घरमा आगलागी हुँदा उनकै छोरी २२ वर्षीया ममता गुरुङ र बुहारी २३ वर्षीया आसाङसिंह थेबेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । आगलागीमा घाइते भएका मेखबहादुरसहित दुईजनाको उपचार भइरहेको छ ।

सो आगलागीबाट घरसहित नगद, लत्ताकपडा, भाडावर्तन, अन्नपातलगायत सामान जलेर करिब ५० लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मंगलबार राति नै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५, गौशाला बजारस्थित उपेन्द्र मण्डलको चाँदनी रेडिमेड कपडा पसलमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा पसलमा रहेका सामान जलेर करिब ६ लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।

मंगलबारै राति काभ्रेको पनौती नगरपालिका–७, शान्तिनगर बगरस्थित हिमशिखर बाख्रा फार्ममा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा १५० बाख्रा र अरू सामान गरी करिब २० लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ ।

बुधबार बिहान चितवनको खैरहनी नगरपालिका–८, पर्सा चौबीसकोठी चोकस्थित अनुष्का सुनचाँदी ज्वेलर्स र चाँदनी फेन्सी पसलमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा दुवै पसलका सरसामान जलेर करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।

मंगलबार राति सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका–८, अगर्वा टोलस्थित कबिलासी–९ बस्ने सुरज यादवको पराल कुन्यूमा आगलागी हुँदा करिब ४० हजार रुपैयाँबराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्