१ दिन अगाडी
गुल्मी, ४ माघ राजनीति नै अस्थायी भए कहिले बन्छ देश बन्दैन समृद्ध नेपाल बद्लिने भो भेष युवाको पालो आउँदैन बृद्दले देश चलाउँछन् कहिले हुन्छ...